นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิจิตรุจนพันธุ์

นายแพทย์พงษ์ศักดิ์ วิจิตรุจนพันธุ์

ความชำนาญ

ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ

ภาษา

อังกฤษ

ไทย

ทำการนัดหมาย

MON 09:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

TUE 09:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

THU 09:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

SUN 09:00-17:00 (คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 3)

ถามคำถาม