วันแห่งความยินดี สีสันแห่งความภาคภูมิใจ

วันแห่งความยินดี สีสันแห่งความภาคภูมิใจ

BDMS Phuket ฉลอง Pride Month ไพรด์พาเหรด พร้อมสนับสนุนความเสมอภาคทางเพศ

โรงพยาบาลในเครือกรุงเทพดุสิตเวชการ (BDMS) จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วย โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ และโรงพยาบาลดีบุก นำโดย นายแพทย์พิริยะ อธิสุข ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมด้วย คณะแพทย์ พยาบาลและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมแสดงความยินดี ในขบวนไพรด์พาเหรด “Discover Phuket PRIDE 2024 at Old Town” ในโอกาสฉลอง Pride Month เดือนแห่งความภาคภูมิใจ

โดยโรงพยาบาลมองเห็นคุณค่าพร้อมสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ ให้มีเกียรติ สิทธิการแต่งกาย สิทธิในสังคมและโอกาสที่เท่าเทียมกัน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพลักดันให้จังหวัดภูเก็ตได้เป็นดินแดนแห่งความภาคภูมิใจในระดับสากล

ซึ่งบรรยากาศในการร่วมขบวนของโรงพยาบาลในครั้งนี้ เป็นไปอย่างอบอุ่น เข้าถึงและเป็นกันเอง อีกทั้งยังสร้างความสุข สดใสให้กับประชาชนจังหวัดภูเก็ตและนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ณ ย่านถนนเมืองเก่า จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา