โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ร่วมกับ Medical Tourism Association (MTA) และ Global Healthcare Accreditation (GHA) ยกระดับมาตรฐานบริการสู่ความเป็นสากล

โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต และ โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ร่วมกับ Medical Tourism Association (MTA) และ Global Healthcare Accreditation (GHA) ยกระดับมาตรฐานบริการสู่ความเป็นสากล

แพทย์หญิงลลิตา กองสีหา ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต นายแพทย์ฐิฏิ สมุทรรัตน์ Chief Partnership Officer พร้อมคณะผู้บริหาร คณะการตลาดต่างประเทศเเละ Expatriate Marketing Team หัวหน้าศูนย์ SBU / COE เครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ตร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Medical Tourism Association (MTA) และ Global Healthcare Accreditation (GHA) นำโดย Mr. Jonathan Edelheit ประธานกรรมการและผู้ร่วมก่อตั้ง MTA, Ms. Renee-Marie Stephano CEO ของ GHA และ Dr. Somporn Kumphong กรรมการที่ปรึกษา GHA ได้ร่วมพูดคุยและเยี่ยมชมศักยภาพของเครือโรงพยาบาลกรุงเทพ จังหวัดภูเก็ต ในระดับสากล เริ่มด้วยโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต ณ สถาบันโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก, ศูนย์หัวใจ, ศูนย์ทันตกรรม, ศูนย์สมองและระบบประสาท, ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ

ต่อมาโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ณ ศูนย์ ARTEMES และ Mother and Child Center เพื่อมุ่งเน้นไปที่การยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์และสุขภาพของโรงพยาบาลสู่ความเป็นสากลในระดับโลก โดยการวางแผนความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์เพื่อยกระดับการให้บริการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยและแขกที่มาเยือน รวมไปถึงเป็นบรรทัดฐานทางวิชาชีพและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567

เกี่ยวกับ Medical Tourism Association (MTA) เป็นองค์กรระดับโลกที่อุทิศตนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ MTA ทำงานร่วมกับโรงพยาบาล คลินิก หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรอื่น ๆ ทั่วโลก เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริการและสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการเกี่ยวกับ Global Healthcare Accreditation (GHA)