HIV รู้ตัวเร็ว – รักษาเร็ว – ชีวิตดีขึ้น

HIV รู้ตัวเร็ว – รักษาเร็ว – ชีวิตดีขึ้น

HIV รู้ตัวเร็ว – รักษาเร็ว – ชีวิตดีขึ้น


#เอชไอวี และ #เอดส์ เกิดจากเชื้อไวรัสตัวเดียวกัน  แตกต่างกันที่ความเร็วในการเข้ารับการรักษา

ซึ่งในปัจจุบันเอชไอวี และเอดส์ สามารถรักษาได้ และลดโอกาสการถ่ายทอดเชื้อให้กับคนที่คุณรัก


ให้แพทย์ อายุรกรรม รพ.กรุงเทพสิริโรจน์ ช่วยคุณ   

สามารถสอบถามเพิ่มเติม หรือ ทำนัดเพื่อพบแพทย์ ได้ที่ : 076-361888 ต่อ 5498 , 5499

HIV phuket HIV Prep Broken condom