การผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่โดยวิธีส่องกล้อง

การผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่โดยวิธีส่องกล้อง

ก้อนเนื้อที่รังไข่เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้หญิงทุกวัย ก้อนเนื้อที่รังไข่สามารถแบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ขึ้นอยู่กับชนิดของเนื้อเยื่อที่ก่อตัวเป็นก้อนเนื้อ ซึ่งก้อนเนื้อที่รังไข่บางประเภทอาจไม่เป็นอันตราย แต่บางประเภทอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพได้

การผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่ด้วยวิธีส่องกล้อง (Laparoscopic ovarian cystectomy) เป็นการผ่าตัดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการผ่าตัดผ่านแผลขนาดเล็ก 3-4 แผล บริเวณหน้าท้อง แทนการผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่แบบเปิดหน้าท้อง ซึ่งต้องกรีดแผลขนาดใหญ่ เนื่องจากมีข้อดีหลายประการ เช่น เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว รอยแผลเล็ก ความสวยงามของแผลหลังผ่าตัด และลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ขั้นตอนการทำ

การผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่ด้วยวิธีส่องกล้อง แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

 • หลังจากผู้ป่วยถูกวางยาสลบ แพทย์จะสอดกล้องขนาดเล็กเข้าไปทางแผลบริเวณสะดือ เพื่อมองเห็นภาพภายในช่องท้อง และแพทย์จะสอดเครื่องมือผ่าตัดเข้าไปทางแผลขนาดเล็กอีก 2-3 แผล เพื่อตัดก้อนเนื้อที่รังไข่ออก

การเตรียมตัวก่อนทำ

 • ปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อประเมินความพร้อมและวางแผนการผ่าตัด
 • ตรวจสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง
 • หยุดรับประทานยาบางชนิดที่อาจส่งผลต่อการผ่าตัด
 • งดสูบบุหรี่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ก่อนการผ่าตัด

การดูแลตัวเองหลังทำ

หลังการผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่ด้วยวิธีส่องกล้อง ผู้ป่วยจะต้องพักฟื้นในโรงพยาบาลประมาณ 1-2 วัน และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด ดังนี้

 • รับประทานยาตามแพทย์สั่ง
 • ดูแลแผลผ่าตัดให้สะอาดและแห้ง
 • งดออกกำลังกายหรือยกของหนัก

ข้อดี

 • เจ็บน้อย ฟื้นตัวเร็ว เสียเลือดน้อยกว่า
 • รอยแผลเล็ก ความสวยงามของแผลหลังผ่าตัด
 • ลดความเสี่ยงของการเกิดภาวะแทรกซ้อน

ข้อเสีย

 • อาจใช้เวลาในการผ่าตัดนานกว่าการผ่าตัดแบบเปิดหน้าท้อง
 • อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ เช่น การติดเชื้อ เลือดออก ภาวะแทรกซ้อนของยาชา

สรุป

การผ่าตัดก้อนเนื้อที่รังไข่ด้วยวิธีส่องกล้อง เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ต้องการลดอาการเจ็บปวดและระยะเวลาในการฟื้นตัวหลังการผ่าตัด