ข้าราชการไทยอุ่นใจ ผ่าตัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ครอบคลุม 32 หัตถการ

ทำนัด

ข้าราชการไทยอุ่นใจ ผ่าตัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ครอบคลุม 32 หัตถการ

รายการนอน รพ. (คืน)ผู้ป่วยร่วมจ่าย
การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง290,600
การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว246,400
การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง261,700
การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง2120,000
การผ่าตัดริดสีดวงทวาร246,000
การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก233,900
การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร246,000
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า5177,600
การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก5187,600
การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ5192,600
การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า4150,400
การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก132,800
การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก133,300
การผ่าตัดอัณฑะค้าง132,800
การคลอดและการช่วยคลอด*สำหรับเด็กที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน (เด็กปกติ)235,600
การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมันสำหรับเด็กที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน (เด็กปกติ)247,600
การผ่าตัดคลอดสำหรับเด็กที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน (เด็กปกติ)342,200
การผ่าตัดคลอด + การทำหมันสำหรับเด็กที่ไม่มีอาการแทรกซ้อน (เด็กปกติ)352,100
การผ่าตัดทำหมันหญิง226,800
การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง2100,900
การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด358,700
การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง396,600
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด352,600
การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง296,600
การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)421,000
การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต490,400
การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ249,000
การนำนิ่วท่อไต / กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง280,100
การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง299,000
การผ่าตัดปากแหว่ง334,600
การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง132,100
การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา129,100

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

  • ติดต่อ รพ. กรุงเทพสิริโรจน์ เพื่อตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก หรือ บัตรข้าราชการ ก่อนเข้ารับการผ่าตัด
  • ปรึกษาแพทย์เพื่อตรวจและวินิจฉัย สำหรับการเตรียมตัวรับการผ่าตัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน เพื่อทำประวัติการรักษา
  • เข้ารับบริการตามวันและเวลานัดหมาย
  • ค่าใช้จ่ายนี้ไม่รวมการตรวจวินิจฉัยก่อนผ่าตัดทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ และเวชภัณฑ์ 3  (วัสดุหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใส่ติดตัวผู้ป่วย)
  • เงื่อนไขการรับการผ่าตัดเป็นไปตามข้อกำหนดของกรมบัญชีกลาง