ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและการฝังเข็ม

ทำนัด

ศูนย์การแพทย์ทางเลือกและฝังเข็ม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการด้วยแพทย์แผนจีนที่ได้รับใบประกอบโรคศิลปะ โดยอาศัยศาสตร์การแพทย์แผนจีนจากกระทรวงสาธารณสุข

ฝังเข็ม…เป็นศาสตร์การรักษาโรคที่มาจากการแพทย์จีน แต่มีการพัฒนาจนแพร่หลาย และได้รับการยอมรับในวงการแพทย์กว่า 140 ประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย และองค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ประกาศรับรองผลการรักษาโรค ด้วยการฝังเข็ม ตั้งแต่ปี 2522

การฝังเข็มเป็นการกระตุ้นให้เลือดลมไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของร่างกายได้ดีขึ้น โดยแพทย์จะใช้เข็มเล็กๆ ปักลงไปบนตำแหน่งต่างๆ ของร่างกายแล้วกระตุ้นโดยการใช้นิ้วมือหมุนปั่นหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อกระตุ้นระบบประสาทของร่างกาย ช่วยให้อวัยวะต่างๆ สามารถทำงานได้สมดุลเป็นปกติ จึงสามารถรักษาโรคและบรรเทาอาการผิดปกติต่างๆ ได้

โดยทั่วไปแพทย์จะปักเข็มค้างไว้ประมาณ 15-20 นาที แล้วจึงถอนเข็มออก ในการเลือกเข็มมาใช้ต้องเหมาะกับสรีระและตำแหน่งที่จะฝังเข็มเป็นหลัก เพราะหากใช้เข็มที่ไม่เหมาะสม เมื่อฝังในจุดต่างๆ อาจเกิดอันตรายได้ และเข็มที่นำมาใช้นั้นต้องปราศจากเชื้อและใช้เพียงครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อให้ผู้รับบริการมีความปลอดภัยมากที่สุด โรคที่สามารถรักษาได้ด้วยการฝังเข็ม

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก

เวลาทำการ

วันจันทร์ - เสาร์

เวลา 09:00 น. - 16:00 น.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 2101

อีเมล: [email protected] 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การรักษาและบริการ

    • การฝังเข็ม 
    • การครอบแก้ว 
    • สมุนไพรจีน 
    • การนวดทุยนา

แพทย์แนะนำ