ศูนย์ทันตกรรมสิริโรจน์

ศูนย์ทันตกรรมสิริโรจน์

ทำนัด

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันของคุณอย่างครอบคลุม ทั้งด้านทันตกรรมเพื่อการรักษา และทันตกรรมเพื่อความสวยงาม โดยทีมทันตแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเฉพาะทาง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพที่พร้อมให้การดูแล โดยมุ่งมั่นให้ความสำคัญตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเพื่อวางแผนการรักษาที่ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

นอกจากนี้ เรายังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผ่านกระบวนการปลอดเชื้อ ให้บริการภายใต้มาตรฐานระดับสากล มีทีมเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ และการดูแลอำนวยความสะดวกด้วยความเอาใจใส่ในการบริการดุจญาติมิตร ซึ่งทางโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ได้จัดเตรียมการบริการด้านทันตกรรมสำหรับคุณ ดังนี้

 1. ทันตกรรมทั่วไป (General Dentistry)
 2. ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)
 3. ทันตกรรมรากเทียม (Dental Implant)

สถานที่

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ อาคาร 3 ชั้น 4

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 17:00 น.     

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 3424 , 3425

แฟ็กซ์: 076-210936

อีเมล: [email protected]

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • การฟอกฟันขาว
  • การเคลือบผิวฟัน
  • ศัลยกรรมเหงือกเพื่อเพิ่มความยาวของฟัน
  • การทำความสะอาดฟันแบบล้ำลึก
  • การทำสะพานฟัน
  • การทำฟันปลอม
  • การครอบฟัน
  • ทันตกรรมรากเทียม
  • การรักษารากฟัน
  • การทำเดือยฟัน

ทันตกรรมแบบทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพฟัน
  • ทำความสะอาดฟันและขูดหินปูน
  • การรักษาฟันผุแบบอินเลย์ และออนเลย์
  • อุดฟัน
  • ถอนฟัน
  • ขัดฟัน
  • เอ็กซ์เรย์ฟัน
  • ตกแต่งกระดูกสันเหงือก
  • การรักษาเนื้อเยื่อในช่องปาก 
  • การควักถุงน้ำขนาดเล็ก
  • การผ่าตัดฟัน
  • การผ่าตัดเอ็นยึดร่องเหงือก
  • การผ่าตัดชิ้นเนื้อเพื่อวินิจฉัย
  • การผ่าตัดเปิดปากถุง
  • การตัดเหงือกคลุมฟัน
  • รักษาการงอกของฟัน
  • การรักษาฟันกรามแท้ซี่ที่สองฝังคุด
  • ฟลูออไรต์
  • การถอนฟันสำหรับผู้ป่วยเด็ก
  • การอุดฟันสำหรับผู้ป่วยเด็ก
  • การเคลือบหลุมร่องฟัน
  • การรักษาโดยใช้เครื่องมือกันที่
  • การรักษาด้วยการเสริมกระดูก
  • การยกระดับพื้นของโพรงอากาศเหนือขากรรไกรบน
  • การผ่าตัดรากฟัน

การจัดฟัน

  • การจัดฟันแบบด้านใน
  • การจัดฟันดามอน
  • การจัดฟันแบบใส

แพทย์แนะนำ