ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

ทำนัด

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูให้การรักษาและพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายของผู้ป่วย ซึ่งการเคลื่อนไหวของร่างกายมักมีประสิทธิภาพลดลงเนื่องจากอายุขัย อาการบาดเจ็บ โรคร้าย หรือภาวะแซกซ้อนต่าง ๆ การที่ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้เต็มประสิทธิภาพเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

เวชศาสตร์ฟื้นฟูเป็นสาขาที่เชี่ยวชาญในการดูแลรักษาร่างกายของผู้ป่วยโดยผ่านกระบวนการป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และบำบัด การดูแลรักษาทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูไม่ได้เป็นเพียงแค่การรักษาทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการรักษาทางด้านจิตใจและอารมณ์อีกด้วย กระบวนการรักษาของโรงพยาบาลเราเน้นความร่วมมือระหว่างทีมแพทย์ นักบำบัด ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย และครอบครัวอย่างใกล้ชิด เพื่อวิเคราะห์สภาพร่างกายและแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

หน้าที่ของนักบำบัด

 • ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทุกคนให้กลับมาแข็งแรง
 • เน้นความสำคัญของการออกกำลังกาย
 • ป้องกันการเคลื่อนไหวที่  ไม่จำเป็นในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านจิตใจ ร่างกาย และสภาพแวดล้อม
 • มอบการดูแลรักษาพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาทางด้านร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
 • ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข
 • ส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยทุกคนให้กลับมาแข็งแรง
 • เน้นความสำคัญของการออกกำลังกาย
 • ป้องกันการเคลื่อนไหวที่  ไม่จำเป็นในผู้ป่วยที่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บอันเนื่องมาจากปัจจัยทางด้านจิตใจ ร่างกาย และสภาพแวดล้อม
 • มอบการดูแลรักษาพร้อมฟื้นฟูสุขภาพให้แก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งให้การช่วยเหลือและดูแลผู้ป่วยซึ่งอยู่ในภาวะพิการ บาดเจ็บ หรือมีปัญหาทางด้านร่างกายให้กลับมาใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้อีกครั้ง
 • ปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่บ้านและที่ทำงานเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

สถานที่ตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการแพทย์ทางเลือก

เวลาทำการ

วันจันทร์ - เสาร์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 19:00 น.

วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 08:00 น. - 16:00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 2102, 2103

อีเมล: [email protected]  

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การบำบัดฟื้นฟูกล้ามเนื้อ เอ็นกระดูก และข้อ

  • อาการปวดคอและหลัง
  • อาการปวดไหล่
  • อาการปวดเข่า
  • อาการปวดสะโพก
  • โรคหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาท
  • โรคกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
  • ข้อเท้าหรือข้อมือแพลง
  • อาการปวดกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อพังผืด
  • ภาวะกระดูกแตกหักหลังการผ่าตัด
  • การดูแลรักษาหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อ

บำบัดระบบประสาทและสมอง

  • โรคหลอดเลือดในสมองแตก
  • โรคอัมพาตใบหน้า
  • โรคบาดเจ็บเส้นประสาทส่วนปลาย
  • โรคพาร์กินสันและโรคปลอกประสาทอักเสบ
  • ภาวะบาดเจ็บบริเวณไขสันหลังหรือสมอง
  • ภาวะนอนติดเตียงในผู้สูงอายุ

บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและทางเดินหายใจ

  • โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง
  • โรคปอดบวม
  • ภาวะซี่โครงแตกหัก
  • ภาวะหัวใจล้มเหลวหลังการผ่าตัด
  • ภาวะโพรงหุ้มปอดมีอากาศหลังการผ่าตัด
  • ภาวะแทรกซ้อนหลังการผ่าตัดช่องท้อง
  • การดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะวิกฤต
  • โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจในเด็ก

  การตรวจคลื่นไฟฟ้าของกล้ามเนื้อและเส้นประสาท

แพทย์แนะนำ