ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ

ทำนัด

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำจังหวัดภูเก็ตเปิดตัวครั้งแรกในปี คศ. 1996 โดยเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกในภาคใต้ที่มีเครื่องปรับบรรยากาศ และเป็นหนึ่งในสองของศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำในประเทศไทย ทางศูนย์มีการประสานงานพิเศษกับทางโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ในการดูแลเคสพิเศษทางการแพทย์อื่น ๆ

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำเชี่ยวชาญในการรักษาโรคน้ำหนีบ (Decompression Sickness) และภาวะหลอดเลือดแดงอุดกั้นด้วยฟองอากาศ (Arterial Gas Embolism) ซึ่งเป็นโรคที่พบบ่อยในหมู่นักดำน้ำ

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำจังหวัดภูเก็ตอยู่ภายใต้การกำกับดูแลขององค์กร Hyperbaric Services Thailand (HST) และ Sub-aquatic Satety Services (SSS) ทางศูนย์สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างทันท่วงทีตามหลักมาตรฐานสากลด้วยอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ จากความร่วมมือของโรงพยาบาลสิริโรจน์

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์เป็นหนึ่งในโรงพยาบาลนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ครอบคลุมการดูแลรักษาโรคต่างๆ รวมไปถึงผู้ป่วยที่ประสบภัยจากการดำน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ยังมีศูนย์เฉพาะทางมากมายที่เปิดให้การรักษาแก่ผู้ป่วย อาทิ ศูนย์ศัลยกรรม ศูนย์หัวใจ ศูนย์ดูแลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน เป็นต้น

สิ่งอำนวยความสะดวกและสถานที่ตั้ง

ศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำตั้งอยู่ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์และเปิดให้บริการฉุกเฉินแก่ผู้ป่วยตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

ทางโรงพยาบาลมีล่ามแปลภาษา และผู้ช่วยประสานงานสำหรับผู้ป่วยชาวต่างชาติ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ป่วยตลอดระยะเวลาเข้ารับการรักษา ตั้งแต่เรื่องประกันสุขภาพตลอดจนถึงการติดต่อประสานงานกับสถานฑูตต่าง ๆ

ความปลอดภัยและความสบายใจของผู้ป่วยรวมถึงครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับโรงพยาบาลสิริโรจน์ นี่คือหนึ่งในหลายเหตุผลที่องค์กร Hyperbaric Services ของประเทศไทยร่วมเป็นพันธมิตรกับทางโรงพยาบาล

เครื่องมือและอุปกรณ์

สิ่งสำคัญที่สุดสำหรับศูนย์เวชศาสตร์ใต้น้ำ คือ ห้องปรับบรรยากาศ (hyperbaric chamber) ซึ่งทางศูนย์เลือกใช้ห้องปรับความดันบรรยากาศสูงชนิดหลายคน ห้องสามารถให้บริการผู้ป่วย 3 คนรวมผู้ช่วยแพทย์  1 คนต่อครั้ง ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องสามารถสื่อสารกับนอกห้องได้ตลอดเวลา เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยทางโรงพยาบาลมีการบันทึกขั้นตอนการรักษาด้วยกล้องวีดีโอตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ

ประโยชน์ของห้องปรับบรรยากาศชนิดหลายคน ทำให้เจ้าหน้าที่และแพทย์สามารถเข้าออกและเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้าออกห้องปรับบรรยากาศได้โดยไม่ขัดจังหวะการรักษา ภายในห้องอาจมีความกดอากาศมากถึง 165 ฟุต (หรือ 50 เมตร) โดยแพทย์จะจัดเตรียมอุปกรณ์พร้อมเครื่องมือทุกอย่างในการรักษาตามขั้นตอนมาตรฐานของกองทัพเรือสหรัฐอเมริกา

ห้องปรับบรรยากาศโดยส่วนมากมีความกดอากาศได้เพียงแค่ 60 ฟุต (18 เมตร) ซึ่งห้องเหล่านี้ใช้ในการบำบัดรักษาโดยก๊าซอ๊อกซิเจนได้ (hyperbaric oxygen therapy) แต่อย่างไรก็ตามห้องปรับบรรยากาศเหล่านี้ยังไม่สามารถรักษาอาการเจ็บป่วยจากการดำน้ำในรูปแบบอื่นได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การรักษาและให้บริการ

โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์มีโปรแกรมการรักษาด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ การรักษาแบบปรับบรรยากาศ (recompression treatment) การบำบัดด้วยอ๊อกซิเจน (hyperbaric oxygen) สูตินรีเวช กุมารเวช การทำเลสิก ศัลยกรรมพลาสติก ทันตกรรม การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการรักษาเฉพาะทางอื่น ๆ อีกมากมาย ทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาลจำนวนมากที่คอยให้บริการเพื่อนำผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

เวลาทำการ

วันจันทร์ - ศุกร์ 09:00 น. - 18:00 น.

บริการฉุกเฉินตลอด 24 ชม.

ติดต่อเรา

โทรศัพท์: 076-361-888 ต่อ 3100

โทรศัพท์สายตรง: 076-209-347

แฟ็กซ์: 076-612660

เบอร์ฉุกเฉิน 24 ชม: 081-0819000

อีเมล: [email protected] 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การรักษาและบริการ

    โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์มีโปรแกรมการรักษาด้านเวชศาสตร์ใต้น้ำ การรักษาแบบปรับบรรยากาศ (recompression treatment) การบำบัดด้วยอ๊อกซิเจน (hyperbaric oxygen) สูตินรีเวช กุมารเวช การทำเลสิก ศัลยกรรมพลาสติก ทันตกรรม การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม และการรักษาเฉพาะทางอื่น ๆ อีกมากมาย ทางโรงพยาบาลมีรถพยาบาลจำนวนมากที่คอยให้บริการเพื่อนำผู้ป่วยฉุกเฉินเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที