แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

แผนกผู้ป่วยหนัก (ICU)

ทำนัด

ICU ห้วงเวลาของความหวัง เราพร้อมเคียงข้างคุณ

Intensive Care Unit หรือ ICU เป็นห้องที่ดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะวิกฤต จัดไว้เพื่อดูแลรักษา ผู้ป่วยที่มีอาการหนัก หรือมีอาการสาหัสจำเป็นต้องมีการเฝ้าระวัง เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ผู้ป่วยที่ถูกส่งต่อมายังห้อง ICU อาจด้วยกำลังเผชิญกับภาวะอวัยวะใด อวัยวะหนึ่ง หรือหลายๆ ส่วน ที่ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ

ICU จึงเป็นส่วนที่ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด จนกว่าผู้ป่วยจะมีอาการดีขึ้น

มือกุมมือ..ด้วยใจประสานใจ ห้วงเวลานี้ ทีม ICU โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมเข้าใจดุจญาติมิตรด้วยประสบการณ์ที่สั่งสม จึงพร้อมเคียงข้างอย่างมุ่งมั่นเพื่อให้บริการทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างใกล้ชิดตามหลักมาตรฐานระดับสากล

พร้อมด้วยทีมบุคลากรเฉพาะทาง

 • ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะ ตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถตัดสินใจได้ดีในสถานการณณ์กดดัน
 • ทีมเภสัชกร เพื่อการวางแผนการใช้ยา ร่วมกับแพทย์ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับโรค
 • ได้รับการประเมินทางกายภาพ โดยนักกายภาพบำบัด เพื่อการฟื้นฟู
 • มีการกำหนดอาหารที่ถูกต้องเหมาะสมจากนักโภชนาการ

พร้อมด้วยความสามารถให้การดูแลรักษา

 • ดูแลผู้ป่วยหนักโรคทางอายุรกรรม ครอบคลุมตั้งแต่วัยเด็กถึงผู้สูงอายุ
 • ดูแลผู้ป่วยหลังการผ่าตัดทางศัลยกรรมและด้านสูตินรีเวช
 • ดูแลผู้ป่วยด้านระบบประสาทและสมอง
 • ดูแลผู้ป่วยหนักระบบทรวงอกและทางเดินหายใจ
 • ให้การดูแลผู้ป่วยพิเศษในภาวะอัมพฤกษ์ อัมพาตและผู้ป่วยติดเตียง

พร้อมด้วยการให้บริการอย่างใกล้ชิด

 • ผู้ป่วยจะได้รับการดูแล รักษาจากทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด และมีความพร้อมทางการแพทย์เพื่อสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะวิกฤตได้ทันท่วงที
 • เทคโนโลยี เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่ทันสมัย พร้อมใช้งาน
 • พื้นที่รองรับผู้ป่วยหนักถึง 10 ยูนิตและ 1 ยูนิตสำหรับห้อง Negative Pressure สำหรับผู้ป่วยติดเชื้อ เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ
 • จัดสรรพื้นที่ขับถ่ายพิเศษไว้ภายในห้อง เพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ป่วยในระยะฟื้นตัว หรือผู้ป่วยที่จำกัดการเคลื่อนไหว
 • มีการเรียนการสอนสำหรับญาติผู้ดูแล เพื่อเตรียมความพร้อม เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูแลผู้ป่วยเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน เพื่อให้ญาติเกิดความมั่นใจ ก่อนรับไปดูแลต่อที่บ้าน

ไม่เพียงในห้อง ICU จะมีบุคลากรและเครื่องมือที่มีความพร้อมให้การดูแลเพียงผู้ป่วยโดยตรงแล้ว  ICU ยังเป็นแหล่งรวมความห่วงใย ความหวัง รวมถึงภาวะความตึงเครียดของญาติ จึงได้จัดให้มีห้องรับรองและห้องให้คำปรึกษาไว้ภายใน เพื่อให้ญาติสามารถพูดคุยสอบถาม และร่วมกันวางแผนการรักษาร่วมกับแพทย์และทีมสหวิชาชีพอย่างเป็นส่วนตัว