ข้าราชการไทยอุ่นใจ ผ่าตัดเบิกจ่ายกรมบัญชีกลาง ครอบคลุม 33 หัตถการ

รายการโรค/หัตถการ1LOS /วันนอนผู้ป่วยร่วมจ่าย
A012การผ่าตัดถุงน้ำดีแบบผ่านกล้อง(Laparoscopic Cholecystectomy)2 คืน87,800
A021การผ่าตัดไส้เลื่อนข้างเดียว(Unilateral Repair of Hernia)2 คืน43,600
A022การผ่าตัดไส้เลื่อน 2 ข้าง (Bilateral Repair of Hernia)2 คืน58,900
A023การผ่าตัดไส้เลื่อนขาหนีบข้างเดียวด้วยกล้อง(Laparoscopic Repair of Unilateral Inguinal Hernia)2 คืน117,200
A030การผ่าตัดริดสีดวงทวาร(Hemoorrhoidectomy)2 คืน43,200
A041การผ่าระบายหนองบริเวณทวารหนัก(Drainage of perianal abscess)2 คืน31,100
A042การตัดโพรงฝีคัณฑสูตร(Anal Fistulactomy)2 คืน44,000
B011การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า(Total Knee Replacement)5 คืน172,600
B021การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพก(Total Hip Replacement)5 คืน182,600
B060การผ่าตัดแก้ไขโพรงกระดูกสันหลังส่วนเอวตีบแคบ(Surgery for Lumbar Spinal Stenosis)5 คืน187,600
B070การผ่าตัดสร้างเอ็นไขว้หน้าข้อเข่า()ACL Reconstruction with Autogenous soft Tissue Graft4 คืน146,400
C010การผ่าตัดไส้เลื่อนในเด็ก(Herniorrhaphy,Herniotomy)1 คืน31,800
C040การผ่าตัดถุงน้ำลูกอัณฑะในเด็ก(Hydrocelectomy)1 คืน32,300
C050การผ่าตัดอัณฑะค้าง(Surgery of undescended testis)1 คืน31,800
D010การคลอดและการช่วยคลอด (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction)2 คืน27,000
D011การคลอดและการช่วยคลอด + การทำหมัน (Normal delivery, Vacuum/Forceps/Breech extraction + Tubal Resection/Tubal Ligation)2 คืน39,100
D020การผ่าตัดคลอด ( Cesarean section )3 คืน30,000
D021การผ่าตัดคลอด + การทำหมัน ( Cesarean section + Tubal Resection/Tubal Ligation)3 คืน42,600
D030การผ่าตัดทำหมันหญิง (Tubal Resection, Tubal Ligation)2 คืน24,800
D042การตัดมดลูกทางช่องคลอดด้วยกล้อง (Laparoscopic Vaginal hysterectomy)2 คืน98,900
D051การตัดเนื้องอกมดลูกแบบเปิด (Open Surgery for Myoma Uteri)3 คืน55,700
D052การตัดเนื้องอกมดลูกด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery for Myoma Uteri)3 คืน93,600
D061การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่แบบเปิด (Open Surgery for Ovarian Cyst)3 คืน49,600
D062การผ่าตัดถุงน้ำรังไข่ด้วยกล้อง (Laparoscopic Surgery Ovarian Cyst)2 คืน94,600
D980การดูแลเด็กแรกเกิด (เด็กปกติ)3 คืน5,000
D990การรักษาเด็กแรกเกิด (เด็กป่วย)4 คืน21,000
E014การผ่าตัดนิ่วออกจากท่อไต (Ureterolithotomy)4 คืน86,400
E015การผ่าตัดนิ่วออกจากกระเพาะปัสสาวะ (Cystolitholapaxy)2 คืน47,000
E016การนำนิ่วท่อไต/กรวยไตออกผ่านทางท่อปัสสาวะด้วยกล้อง (Transurethral removal of obstruction from ureter and renal pelvis; URS)2 คืน78,100
E020การผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง (TURP)2 คืน97,000
F012การผ่าตัดปากแหว่ง (Cleft Lip repair)3 คืน31,600
G011การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นเสียง (Phacoemulsification and aspiration of cataract; PE)1 คืน31,100
G012การผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธีธรรมดา (ECCE,ICCE, MSICS)1 คืน28,100