คลินิกอายุรกรรม

ให้บริการดูแลผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคทางอายุรกรรมโดยอายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง  ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลเหมือนมีแพทย์ประจำครอบครัวที่คอยให้คำปรึกษา การรักษา การป้องกันโรค รวมถึงคำแนะนำในการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆ เพื่อลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น และยังมีการดูแลพิเศษสำหรับผู้ป่วยสูงอายุ เพราะเราอยากเห็นผู้ป่วยมีสุขภาพที่ดี มีชีวิตที่ยืนยาว และมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง

rsz_bi8a2268

การรักษาและบริการ

ให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหา :

  • โรคเบาหวาน
  • โรคระบบต่อมไร้ท่อ
  • โรคความดัน
  • โรคหัวใจ
  • โรคไต
  • โรคปอด
  • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
  • โรคระบบทางเดินหายใจ
  • โรคทั่วไปทางอายุรกรรมประสาทวิทยา

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 2 

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ext. 1271, 1272

แฟ็กซ์: 076-210 936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com

rsz_bi8a2382