รู้จักอายุรกรรม…

“อายุรกรรม” หรือ “อายุรศาสตร์” หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ซึ่งปัจจุบันนั้นการรักษาโรคทางอายุรกรรมมีความก้าวหน้าไปมากกว่าความหมายที่ถูกบัญญัติไว้ คลินิกอายุกรรม โรงพยาบาลสิริโรจน์ ได้จัดสรรบริการทางอายุรกรรม เพื่อตรวจวินิฉัย และรักษาโรคทั่วไป รวมถึงโรคเรื้อรังและเฉียบพลัน ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน ไทรอยด์ ความดันโลหิตสูง  โรคไขมันในเลือดสูง  โรคไขมันพอกตับ  โรคไต โรคปอด  อาการปวดศีรษะ ไมเกรน เวียนศีรษะ โรคติดเชื้อที่พบบ่อย เช่น ติดเชื้อทางเดินหายใจ  ทางเดินปัสสาวะ  ทางเดินอาหาร  โรคไข้เลือดออก วัณโรค เป็นต้น โดยทีมแพทย์อายุรศาสตร์แขนงต่างๆ ที่ให้การรักษาด้วยความรู้และประสบการณ์เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ร่วมกับทีมสหวิชาชีพหลากหลายสาขา ทำงานร่วมกันแบบองค์รวม ไม่ว่าจะเป็นด้านยารักษาโรค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย การตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็วแม่นยำ พร้อมให้ความรู้คำแนะนำด้านอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการบำบัดโรคแก่ผู้ป่วยและคนในครอบครัว นอกเหนือจากการรักษาที่ได้มาตราฐานแล้ว การให้การดูแลเสมือนเป็นแพทย์ประจำตัว ประจำครอบครัว ตั้งแต่เริ่มเจ็บป่วย ให้การดูแลทั้งสุขภาพกาย.. และสุขภาพใจ จากการรักษา..สู่การป้องกันก็มีความสำคัญเช่นกัน ทั้งนี้ก็เพื่อลดการเกิดโรคหรือภาวะแทรกซ้อน และยังส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยให้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงดั่งเดิม ด้วยความอบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยรอยยิ้มและน้ำใจ

 

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลสิริโรจน์ พร้อมให้บริการด้านอายุรกรรมตามกลุ่มโรค ดังนี้

สถานที่ตั้ง

อาคาร 3 ชั้น 2 

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ext. 1271, 1272

แฟ็กซ์: 076-210 936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com 

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อโรงพยาบาลสิริโรจน์