“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการรักษาด้วยยา

คลินิกอายุกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดให้บริการมามากกว่า 37 ปี มีความเชียวชาญ และชำนาญการตรวจวินิฉัย สามารถรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนโรคที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลัน และเรื้อรัง ภายใต้การดูแลที่ได้มาตรฐานสากล มีอายุรแพทย์ผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การรักษาด้วยยาภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรผู้มากประสบการณ์ อาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถให้ความรู้ คำแนะนำด้านโภชนบำบัดโดยโภชนากร ตลอดจนมีนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง เปี่ยมรอยยิ้ม และน้ำใจ

“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการรักษาด้วยยา

คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ พร้อมให้บริการด้านอายุรกรรมตามกลุ่มโรค ดังนี้

สถานที่ตั้ง

อาคาร 5 ชั้น 3 

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ext. 5398, 5399

แฟ็กซ์: 076-210 936

อีเมล: info@phuketinternationalhospital.com 

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์นี้ไม่สามารถใช้ได้

ติดต่อโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์