เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม (PPSI Fellow plastic)

เปิดรับสมัครแพทย์ฝึกอบรม (PPSI Fellow plastic)
รับสมัครตั้งแต่วันนี้

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ต้องจบการฝึกอบรมเป็นศัลยแพทย์ตกแต่งจากสถาบันที่ ได้รับการรับรอง จากแพทยสภา (วุฒิบัตร / อนุมัติบัตร)

2. ควรทำงานด้านศัลยกรรมตกแต่งมาก่อนอย่างน้อย 1 ปี

3. มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษดีพอควร

4. มีทัศนคติ บุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ อย่างสร้างสรรค์

หน้าที่การทำงาน

1. ฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งความงาม

2. เป็นศัลยแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดร่วมกับศัลยแพทย์อาวุโส

3. รับปรึกษาและดูแลคนไข้ฉุกเฉินที่ต้องการบริการด้านศัลยกรรมตกแต่ง

4. ดูแลรักษาผู้รับบริการด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสร้าง

ระยะเวลาการฝึกอบรม

ระยะเวลา 1 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2566)

ความรับผิดชอบ

1. ร่วมออกตรวจ รับฟังการปรึกษาคนไข้ เยี่ยมคนไข้ใน ช่วยผ่าตัด ร่วมกับศัลยแพทย์ PPSI

2. เรียนรู้ทำความเข้าใจกระบวนการทำงานของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ PPSI อาทิ

  • Front line ส่วนหน้า Client residence
  • หอพักฟื้น Marketing
  • แผนกการตลาด
  • Coordinator เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานลูกค้าต่างประเท
  •  IT แผนกสารสนเทศ
  • OR แผนกห้องผ่าตัด และ Aneshtesia แผนกวิสัญญี

3. ร่วมประชุม Risk Manangement Case Meeting ประจำเดือน เพื่อเรียนรู้เคสที่มีภาวะแทรกซ้อน เคสที่ผลการผ่าตัดไม่เป็นที่พอใจ

4. นำเสนอบทความวิชาการด้านศัลยกรรมตกแต่งความงามใน การประชุม RM Meeting ประจำเดือน และการประชุมวิชาการ Collective Review ประจำเดือน

5. ผลิตงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมประจำปี ของสมาคม THSPS, THSAPS หรือในเครือ BDMS ในนาม PPSI

6. เดินทางไปประชุมวิชาการระดับนานชาติ เช่น Congress of ISAPS or OSAPS or ACPS

7. ดูแลให้คำปรึกษา รักษา และผ่าตัดผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยจาก อุบัติเหตุ และผู้ป่วยอื่นๆ ที่ต้องได้รับการดูแลด้านศัลยกรรมตกแต่ง โดยรับผิดชอบเวรปรึกษาแผนกฉุกเฉินผู้ป่วยนอก และผู้ป่วยในของ PPSI และโรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ อย่างน้อย 15 วันต่อเดือน

สิทธิที่ได้รับหลังผ่านการอบรม

PPSI จะประเมินผลการฝึกอบรมทุก 3 เดือน หากศัลยแพทย์ Fellow ผ่านการฝึกอบรมตามกำหนด และผ่านการประเมินตามที่กำหนดในหลักสูตร ก็จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองออกให้โดย PPSI และมีสิทธิ์ที่จะได้รับการบรรจุเป็นศัลยแพทย์ประจำ PPSI ทั้งในภูเก็ต และสาขาต่าง ๆ ในอนาคต

สมัครด้วยตนเอง

สถาบันศัลยกรรมตกแต่งความงามภูเก็ต (PPSI)

ชั้น 4 อาคาร 5 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์

44 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

โทรศัพท์ 076 361 888 ต่อ 5497, 5499 

สมัครทางอีเมล

Email : [email protected]