คลินิกอายุรกรรม

คลินิกอายุรกรรม

ทำนัด

“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการรักษาด้วยยา

คลินิกอายุกรรม โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ เปิดให้บริการมามากกว่า 37 ปี มีความเชียวชาญ และชำนาญการตรวจวินิจฉัย สามารถรักษาโรคทั่วไป ตลอดจนโรคที่ซับซ้อน ครอบคลุมทั้งโรคเฉียบพลัน และเรื้อรัง ภายใต้การดูแลที่ได้มาตรฐานสากล มีอายุรแพทย์ผู้เชียวชาญหลากหลายสาขา ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ ซึ่งดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม ให้การรักษาด้วยยาภายใต้การดูแลของแพทย์ พยาบาล และเภสัชกรผู้มากประสบการณ์ อาศัยเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่รวดเร็ว แม่นยำ สามารถให้ความรู้ คำแนะนำด้านโภชนบำบัดโดยโภชนากร ตลอดจนมีนักกายภาพบำบัดที่ช่วยฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง เปี่ยมรอยยิ้ม และน้ำใจ

“อายุรกรรม” (Internal Medicine) หมายถึง การรักษาโรคด้วยยา ปัจจุบันใช้คำว่า “อายุรศาสตร์” เพื่อให้ความหมายครอบคลุมทั้งด้านการเรียน การสอน การวิจัย และการรักษาด้วยยา

คลินิกอายุรกรรม (Internal Medicine Clinic)

เรื่องสุขภาพเราเข้าใจ และ เราตั้งใจที่จะดูแลสุขภาพของคุณ ด้วยทีมอายุรแพทย์ทั่วไปและเฉพาะทางที่มีประสบการณ์ พร้อมให้บริการเสมือนแพทย์ประจำครอบครัว ดูแลแบบองค์รวมจากสุขภาพกาย สู่สุขภาพใจ จากการรักษาสู่การป้องกัน เพื่อลดการเกิดโรคหรือโรคแทรกซ้อน พร้อมให้การดูแลและให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพ อาทิ

 • โรคเบาหวาน โรคไทรอยด์
 • โรคความดันโลหิตสูง
 • โรคไต
 • โรคหัวใจ
 • โรคติดเชื้อ
 • โรคมะเร็ง
 • โรคปอด
 • โรคระบบทางเดินอาหารและตับ
 • โรคด้านสมองและระบบประสาท

สถานที่ตั้ง

อาคาร 5 ชั้น 3 

เวลาทำการ

เปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.

ติดต่อเรา

เบอร์โทรศัพท์: 076-361-888 ext. 5398, 5399 แฟ็กซ์: 076-210 936 อีเมล: [email protected] 

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

อายุรกรรมทั่วไป

  อายุรกรรมทั่วไป: ให้บริการด้านส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาความเจ็บป่วย และฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างเชี่ยวชาญจากอายุรแพทย์ทุกสาขาที่มากประสบการณ์ และทักษะความรู้ นอกจากนี้ยังสามารถให้ปรึกษาการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละวัย ตลอดจนให้คำแนะนำด้านภูมิคุ้มกันโรค และวัคซีนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ

อายุรกรรมโรคหัวใจ

  อายุรกรรมโรคหัวใจ: ให้บริการตรวจวินิจฉัย ค้นหาปัจจัยเสี่ยง รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของหัวใจ อาศัยเครื่องมือและวิทยาการที่ทันสมัย อาทิ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram)  ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test; EST) ตรวจการทำงานของหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiogram) เป็นต้น ทำให้สามารถวินิจฉัยภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน (Acute Myocardial Infarction) ได้อย่างแม่นยำ และรักษาได้อย่างทันท่วงที

อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิซึม

  อายุรกรรมโรคต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิสม: ให้บริการตรวจรักษาโรคเบาหวาน พร้อมทั้งประเมินภาวะแทรกซ้อน ได้แก่ การตรวจจอประสาทตา ตรวจหัวใจ ตรวจเท้าเพื่อประเมินเส้นเลือดและเส้นประสาทส่วนปลาย ตรวจปัสสาวะเพื่อประเมินภาวะไตเสื่อม รวมถึงการรักษาโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนอื่นๆ เช่น โรคต่อมไทรอยด์ โรคกระดูกพรุน ภาวะไขมันสูงในเลือด โรคต่อมหมวกไต โรคต่อมพาราไทรอยด์ โรคฮอร์โมนจากรังไข่หรืออัณฑะ โรคต่อมใต้สมอง เป็นต้น

อายุรกรรมสมองและระบบประสาท

  อายุรกรรมสมองและระบบประสาท: ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองอย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ เช่น ปวดศีรษะเรื้อรัง ไมเกรน ความจำเสื่อม โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง โรคพาร์กินสัน โรคลมชัก โรคหลอดเลือดสมอง หรืออัมพฤกษ์ และอัมพาต เป็นต้น ด้วยเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สมอง (Computed tomography; CT scan) ตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (Electroencephalogram; EEG) ตรวจการนำกระแสไฟฟ้าของใยประสาทส่วนปลาย (Nerve conduction velocity; NCV) ที่แม่นยำ และพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

อายุรกรรมโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ

  อายุรกรรมโรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ: ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยโรคปอดและทางเดินหายใจด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา พร้อมด้วยเครื่องมือมาตรฐาน ได้แก่ เอกซเรย์ทรวงอำก (Chest x-ray) เครื่องทดสอบสมรรถภาพปอด (Spirometry) การส่องกล้องหลอดลม (Bronchoscopy) การเก็บเสมหะตรวจการติดเชื้อ (Sputum examination)  ทำให้สามารถตรวจรักษาโรคทางระบบการหายใจได้อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะป็นวัณโรค หลอดลมอักเสบเรื้อรังและถุงลมปอดโป่งพอง โรคหอบหืด รวมถึงมะเร็งปอด เป็นต้น

อายุรกรรมโรคไต

  อายุรกรรมโรคไต: ให้บริการตรวจวินิจฉัย ตลอดจนรักษาความผิดปกติด้านการทำงานของไต เช่น โรคนิ่วในไต กรวยไตอักเสบ โรคไตเรื้อรัง ภาวะไตวายเฉียบพลัน ภาวะเกลือแร่ผิดปกติ เป็นต้น พร้อมให้บริการศูนย์ไตเทียม (Hemodialysis Unit) เพื่อดูแลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังอย่างทันสมัย และครบวงจร

อายุรกรรมโรคติดเชื้อ

  อายุรกรรมโรคติดเชื้อ: ให้บริการตรวจรักษา และให้คำปรึกษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อทุกชนิดอย่างครอบคลุม โดยเฉพาะโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ โรคติดเชื้อเอชไอวี และโรคติดเชื้อในเขตร้อน

แพทย์แนะนำ