คลินิกเด็ก

คลินิกเด็ก

ทำนัด

การที่ลูกมีสุขภาพร่างกายที่ดี แข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยง่าย ย่อมเป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการ คลินิกเด็ก โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์ ให้บริการดูแลสุขภาพเด็กอย่างครบวงจรโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขา พร้อมให้บริการตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน ตรวจรักษาโรคเด็กตามอาการป่วย โดยมีการแยกบริเวณสำหรับเด็กแรกเกิดที่มาพบแพทย์ และเด็กที่มารับวัคซีน ออกจากเด็กป่วยที่มาพบแพทย์อย่างชัดเจน

ทั้งนี้ยังมีคลินิกเฉพาะทาง เกี่ยวกับโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน ในเด็กด้วย นอกจากนี้ยังมีศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อให้ลูกของคุณพ่อคุณแม่เติบโตอย่างแข็งแรง ฉลาด สดใส และมีพัฒนาการที่สมวัย

สถานที่

อาคาร 3 , ชั้น 3 โรงพยาบาลสิริโรจน์ 

เวลาทำการ

ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 - 20.00 น.

ติดต่อ

โทรศัพท์ : 076-361-888 ext. 3367, 3368 แฟ็กซ์ : 076 210 936 อีเมลล์ : [email protected]

การรักษาและให้บริการ

Please click on the groups provided below to learn more about the treatments and services that we offer at Siriroj International Hospital.

การตรวจสุขภาพ

  • การตรวจสุขภาพทั่วไป
  • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าโรงเรียน
  • การตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนในต่างประเทศ

การบริการฉีดวัคซีน

  • วัคซีนบังคับหรือวัคซีนพื้นฐาน คือ วัคซีนที่เด็กทุกคนต้องได้รับตามข้อกำหนดของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ วัคซีนวัณโรค วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน วัคซีนโปลิโอ วัคซีนหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน วัคซีนตับอักเสบบี วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี และวัคซีนโรคสุกใส เป็นต้น
  • วัคซีนเสริม เช่น วัคซีนป้องกันโรคไวรัสโรตา วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ วัคซีนป้องกันโรคไอพีดี เป็นต้น
  • วัคซีนสำหรับเด็กต่างชาติที่จะเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางท่องเที่ยว

บทความ

แพทย์แนะนำ