ยิ่งเครียดยิ่งแพ้ คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เครียด อาจส่งผลให้ลูกเป็นภูมิแพ้ !

ยิ่งเครียดยิ่งแพ้… คุณแม่ตั้งครรภ์ที่เครียด อาจส่งผลให้ลูกเป็นภูมิแพ้ !! เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

เช็คด่วน ! ลูกมีสิทธิ์เป็นปอดบวมหรือไม่ ?

โรคปอดบวมส่วนใหญ่แล้วเกิดได้จากเชื้อแบคทีเรีย เชื้อไวรัส ไมโครพาสมา (เชื้อชนิดอื่น เช่น เชื้อรา, สารเคมี ซึ่งน้อยมาก) เรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่นี่

1 2